Szkolenia

Pomagamy podmiotom w Polsce i zagranicą. Specjalizujemy się w zakresie diagnoz społecznych (psychologicznych i socjologicznych).

Korzystamy z pomocy ekspertów z zakresu psychologii, socjologii, marketingu, promocji i prawa..

Dobro naszego klienta jest dla nas najwyższą wartością, szukamy najlepszych rozwiązań dla ludzi oraz otwieramy przed nimi nowe szanse i możliwości jakie niesie nauka wykorzystywana w praktyce.

Szkolenia w obszarze socjologiczno – psychologicznym

 • Opracowywanie programów edukacyjnych
 • Jak radzić sobie ze stresem w pracy
 • Strategie przeciwdziałania mobbingowi
 • Warsztaty kreatywności
 • Szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji oraz skutecznej komunikacji
 • Szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji
 • Szkolenie liderów organizacji, kadry kierowniczej, pracowników urzędów, w zakresie skutecznych negocjacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, poprawy kontaktu z klientem
 • Ocenianie pracowników
 • Sztuka prezentacji
 • Organizacja i planowanie czasu pracy
 • Umiejętność kierowania zespołem, kreowanie cech przywódczych
 • Wypalenie zawodowe i jak mu przeciwdziałać
 • Zasady skutecznej budowy zespołu i zarządzania zespołem
 • Elementy NLP – poprawa jakości życia
 • Zarządzanie motywacyjne zespołem
 • Dobór do zespołu – rekrutacja i selekcja

Inne szkolenia

 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Style uczenia się – rozpoznawanie i stosowanie właściwych dla danego stylu metod i technik uczenia się
 • Zastosowanie umiejętności mediacyjnych jako metody rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Jak radzić sobie w sytuacji stresu i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
 • Metody i techniki aktywizujące
 • Autoprezentacja, czyli kreowanie własnego wizerunku
 • Warsztaty asertywności
 • Zarządzanie czasem

Brak komentarzy

© Pracownia Analiz Społeczno-Politycznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.