Diagnozy społeczne

Przeprowadzamy analizy społeczne. Badamy zachowania i preferencje grup społecznych zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ogólnokrajowym.

Diagnoza socjologiczna

  • Prowadzenie badań socjologicznych oraz opracowanie strategii przeciwdziałania zagrożeniom społecznym (alkoholizm, narkomania, agresja, nikotynizm, itp.) – dla gmin, powiatów, samorządów
  • Badanie postaw, nastrojów w firmie, instytucji
  • Badania zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych
  • Badanie nastrojów przedwyborczych
  • Diagnoza na potrzeby placówek edukacyjnych
  • Prowadzenie negocjacji w konfliktach pracowniczych

Diagnoza i pomoc psychologiczna

  • Diagnoza psychologiczna, zdolności, predyspozycji zawodowych, relacji panujących w danym środowisku
  • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych (konflikty małżeńskie i rodzinne), negocjacje, mediacje
  • Dobór zawodowy – diagnoza samosterowności zawodowej
  • Poradnictwo rodzinne

Brak komentarzy

© Pracownia Analiz Społeczno-Politycznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.